Μια δημοσίευση με τίτλο: «LoockMe: Deep Learning-based Detection of Greek Locations and Landmarks: A Qualitative Analysis of Weakly Supervised Classification and Supervised Detection»​ παρουσιάστηκε στο e 8th IEEE International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry στην Αθήνα(14- 16 Οκτωβρίου 2023).

Ένα ενδιαφέρον σημείο σχετικά με αυτήν την εργασία είναι ότι οι ποσοτικές μετρήσεις από μόνες τους είναι τόσο παραπλανητικές, ειδικά για εργασίες όπως η τμηματοποίηση ή η ανίχνευση εικόνων, καθιστώντας την ποιοτική ανάλυση των μοντέλων βαθιάς μάθησης απαραίτητη για τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Διαβάστε περισσότερα