Το Έργο

H πραγματοποίηση γυρισμάτων από αλλοδαπούς παραγωγούς έχει ευεργετικά αποτελέσματα για κάθε κράτος λόγω της μεταφοράς χρημάτων και τεχνογνωσίας από το εξωτερικό στην επικράτεια τους. Γι’ αυτό τον λόγο, αρκετοί εθνικοί φορείς κινηματογραφίας προσπαθούν να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αλλοδαπές παραγωγές στο έδαφος τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εισροή ξένων κεφαλαίων ύψους 5,8 εκ. δολαρίων στην Ελλάδα από τη δράση του Hellenic Film Commission, μόνο από ταινίες όπως το Mamma Mia, My Life in Ruins, Arcadia Lost, Kings of Mykonos. Γι΄ αυτό τον λόγο, η πλειοψηφία των κρατών δημιουργεί μία υπηρεσία διευκόλυνσης των παραγωγών, ώστε να μεσολαβεί μεταξύ των αλλοδαπών παραγωγών και των διοικητικών υπηρεσιών κάθε κράτους.

Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμεύσει περισσότερα από €75 εκ.
για την επιχορήγηση οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα για τα έτη 2018-2022

Σκοπός του έργου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, αξιολόγηση και παραγωγική λειτουργία μίας ανταγωνιστικής πλατφόρμας μέσα από μια ποικιλία διαύλων και εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα σκιαγραφεί λεπτομερώς τις δυνατότητες οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Η πλατφόρμα θα είναι τεχνολογικά ικανή να υποστηρίξει σημασιολογικό περιεχόμενο, οργανωμένο με διεθνή πρότυπα που να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με διεθνή αποθετήρια και προηγμένες προσωποποιημένες τεχνικές πλοήγησης και αναζήτησης. Θα υποστηρίζει υπηρεσίες πρόσβασης και ανάκτησης περιεχομένου από τους τελικούς χρήστες ή χειριστές, συμπεριλαμβανομένης αναζήτησης περιεχομένου, έξυπνης αναζήτησης, εξατομικευμένης απάντησης, σχολιασμού του υλικού, αναζήτησης βάσει των σχολίων, προεπισκόπησης των ανακτημένων τμημάτων και πολυκαναλικής διανομής του και των σχετικών ροών μεταδεδομένων.

Μία καινοτόμος πρόταση, όπου θα υπάρχει χαρτογράφηση του πλούτου της χώρας μας, η αποτύπωση του έμψυχου δυναμικού της και των υλικοτεχνικών υποδομών της, η μείωση της γραφειοκρατίας και η οποία θα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα και ένα ισχυρό εργαλείο, που μπορεί να κάνει την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και ελκυστική στον τομέα των συγκεκριμένων επενδύσεων.

Η κινηματογραφική βιομηχανία τα τελευταία 20 έτη έχει πραγματοποιήσει έναν ψηφιακό μετασχηματισμό -από μια αναλογική σε σχεδόν εξ ολοκλήρου ψηφιακή ροή εργασίας- μέσω της εισαγωγής της καινοτομίας και δημιούργησε ένα υγιές τοπίο όπου η τεχνολογία ακμάζει – αλλά έχει επίσης φέρει μαζί της έναν αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας και όγκου περιεχομένου που έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα με αρκετά γραμμικό τρόπο από ένα μείγμα παραδοσιακών τεχνικών.

Το LoockMe αντιμετωπίζει την πολυπλοκότητα αυτή αντιπαραβάλοντας τις παρακάτω τεχνολογίες:

 

  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας,
    η οποία επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το φυσικό τρόπο επικοινωνίας τους στη διεπαφή με υπολογιστικά συστήματα και υπηρεσίες.
  • Επεξεργασία Εικόνων και Βίντεο με Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα – ΣΝΔ (Convolutional Neural Networks)
    που συνδυάζει τη λειτουργικότητα για την αυτοματοποιημένη προσθήκη λημμάτων σε κάθε εικόνα τα οποία συνδέονται με τα αντικείμενα τα οποία αναπαριστώνται μέσα σε αυτή
  • Περιβάλλον υπολογιστικού νέφους
    ώστε όλα τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε.

Η πλατφόρμα του LoockMe θα δίνει την δυνατότητα κυρίως σε δημόσιους, όσο και μη δημόσιους φορείς, να επικοινωνούν τις προϋποθέσεις χρήσης των τοποθεσιών τους και όταν αυτό είναι εφικτό, θα κατευθύνει τους χρήστες στους ιστότοπους που θα έχουν υποδείξει οι φορείς αυτοί για την υποβολή της αίτησης αδειοδότησης.