Ο κινηματογράφος είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εκφάνσεις του πολιτισμού και συνεισφέρει σημαντικά τόσο στον τομέα της ψυχαγωγίας όσο και της οικονομίας. Η οπτικοακουστική βιομηχανία, θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες μιας χώρας. Αντικατοπτρίζει τον πολιτιστικό – ιστορικό – λαογραφικό – γλωσσικό πλούτο της, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σημαντικό οικονομικό αγαθό καθώς συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας με πολλούς άμεσους και έμμεσους τρόπους. Η μελέτη του ΙΟΒΕ (ίδρυμα οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών) με τίτλο Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία , αναφέρει: “Η παραγωγή 20 ελληνικών ταινιών ετησίως με ένα μέσο προϋπολογισμό της τάξης των €450 χιλ. οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατά €14,2 εκατ., στηρίζοντας 272 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας”. Αν συνυπολογιστεί η συνεισφορά του ευρύτερου κλάδου συναφών δραστηριοτήτων -όπως παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων και διαφημιστικών σποτ και γενικά του συνόλου των δραστηριοτήτων του οπτικοακουστικού τομέα- τότε αυτή ανέρχεται σε €686 εκατ. Σε όρους απασχόλησης, η συνολική επίδραση εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 12 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Επιπροσθέτως σημαντικά οφέλη προκύπτουν για την ελληνική οικονομία από την προσέλκυση μεγάλων ή/και μικρότερων ξένων παραγωγών για γυρίσματα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ της χώρας μπορεί να αυξηθεί κατά €39 εκατ. ως αποτέλεσμα δαπάνης ύψους €25 εκατ. Η πολύ σημαντική και θετική επίδραση που μπορεί να έχει μια εμπορικά επιτυχημένη ξένη παραγωγή εφαρμόζεται και σε όρους προσέλκυσης διεθνούς τουρισμού. Ήδη στη μελέτη παρέχονται ισχυρές οικονομετρικές ενδείξεις ότι ταινίες όπως «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι» και «Lara Croft: Tomb Raider» οδήγησαν σε στατιστικά σημαντική αύξηση του τουρισμού στην Κεφαλονιά και στις Κυκλάδες αντίστοιχα. Επίσης σε άρθρο τους οι Financial Times αναφέρουν το παράδειγμα της γνωστής βρετανικής τηλεοπτικής σειράς “The Durrells”, αγγλικής παραγωγής με γύρισματα στην Κέρκυρα, που προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος Βρετανών και άλλων Ευρωπαίων για αγορά ακινήτων στο νησί.
Η Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια συζητήσεων, αναζητήσεων και αιτημάτων των φορέων και της κινηματογραφικής κοινότητας, για την δημιουργία ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση ξένων παραγωγών, προχώρησε στην δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ΕΚΟΜΕ (Ν. 4487/2017), όπου ένας εκ των ιδρυτικών του σκοπών είναι της προσέλκυσης ξένων παραγωγών, με βασικό του εργαλείο, το χρηματοδοτικό κίνητρο της επιστροφής 35% του ποσού που δαπανάται στην Ελλάδα για γυρίσματα. Ένα ανταγωνιστικό cash rebate, σε σχέση με τον γειτονικό αλλά και διεθνή ανταγωνισμό. Συμπληρωματικά, η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και σημαντικό πολιτισμικό κεφάλαιο, αρχαίο και σύγχρονο, υλικό και άυλο. Συγκεκριμένα, η χώρα διαθέτει 419 περιοχές Natura 2000, 19 αξιόλογα μνημεία ενταγμένα στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Το περιβάλλον αυτό αποτελεί ισχυρό σημείο υπεροχής καθώς ευνοεί την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα πεδία του τουρισμού και του πολιτισμού. Πέραν του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου, η Ελλάδα διαθέτει υψηλό απόθεμα σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου κατάρτισης.

Παρόλα αυτά δεν έχουμε ακόμη την επενδυτική άνοιξη που επιδιώκουμε κυρίως γιατί:

  1. δεν υπάρχουν οι σημαντικές υποδομές οπτικοακουστικής παραγωγής και
  2. δεν υπάρχει μια συστηματική παρουσίαση και χαρτογράφηση στη χώρα, για το τι υπάρχει, πώς θα βρεθεί, που είναι, και πόσο κοστίζει, ώστε μια εταιρεία από το εξωτερικό που θέλει να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ελλάδα, στο διερευνητικό σημαντικό στάδιο της επιλογής ενός τόπου, να έχει μια σωστή και ελκυστική για την χώρα μας εικόνα.

Η οπτικοακουστική βιομηχανία (τηλεοπτικοί σταθμοί, κινηματογραφικά στούντιο, ανεξάρτητοι παραγωγοί, ατζέντηδες και χρηματοδότες μιας παραγωγής) χρησιμοποιεί location managers για να επιλέξουν τόπο ή τόπους κινηματογράφισης ενός έργου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις στην αναζήτηση μπορεί να συμμετάσχει και ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός. Σ’ αυτή την κατεύθυνση η δημιουργία μιας πλατφόρμας ολιστικής αναζήτησης και ενημέρωσης στον μελλοντικό χρήστη – ξένο επενδυτή- παραγωγό, θα αποτελέσει σημαντικό πρόσθετο εργαλείο για τις δυνατότητες, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, το έμψυχο και άψυχο υλικό που θα χρειαστεί για την υλοποίηση μιας κινηματογραφικής, τηλεοπτικής, διαδικτυακής παραγωγής, ενός διαφημιστικού spot ή video clip.

Το κύριο αντικείμενο του έργου Loock Me είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμας πλατφόρμας Media Asset Management που θα προσφέρεται στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και θα δίνει τη δυνατότητα για ενοποιημένη και ευφυή αναζήτηση και αξιοποίηση του υλικού.

Βασικό χαρακτηριστικό του ερευνητικού έργου είναι η εφαρμογή:

  1. σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης περιεχομένου των πολυμέσων και της εικόνας, βασισμένες στην αιχμή της τεχνολογίας (βλ. Βαθιάς Μάθησης/Deep Learning, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας/Natural Language Processing (NLP), χρήση οντολογιών, αναγνώριση φωνής) με στόχο την αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση / δεικτοδότηση των προϊόντων και
  2. αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης μέσω ανάπτυξης τεχνικών για την αυτοματοποιημένη σημασιολογική σύνδεση των προϊόντων με σχετικές αναζητήσεις. Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητήσουν και να βλέπουν τόπους και τι ανάγκες μπορούν αυτοί να καλύψουν.
Με στόχο την εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας θα εξεταστούν θέματα ηλεκτρονικής συνδρομής, προστασίας και διαχείρισης ψηφιακών πνευματικών δικαιωμάτων (στα πλαίσια της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς- Digital Single Market) ενώ θα αναπτυχθούν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμοζόμενα σε διαφορετικούς τύπους προϊόντων και πελατών.

Χρηματοδότηση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
(κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01346)

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 329.000 €
Δημόσια δαπάνη: 329.000 €