Ο κινηματογράφος είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εκφάνσεις του πολιτισμού και συνεισφέρει σημαντικά τόσο στον τομέα της ψυχαγωγίας όσο και της οικονομίας σε μια χώρα. Η οπτικοακουστική βιομηχανία αντικατοπτρίζει τον πολιτιστικό – ιστορικό – λαογραφικό – γλωσσικό πλούτο μιας χώρας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σημαντικό οικονομικό αγαθό καθώς συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας με πολλούς άμεσους και έμμεσους τρόπους.

Σύμφωνα με έρευνα της ΔιαΝΕΟσις το Δεκέμβριο του 2021 για την κινηματογραφική παραγωγή στην Ελλάδα, ο εγχώριος οπτικοακουστικός κλάδος, ποσοτικά, είναι αρκετά περιορισμένος σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική οικονομία: 433 εκατομμύρια ευρώ ή 0,26% του ΑΕΠ το 2018, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις – δύο ή τρεις φορές πιο πλούσιες – Βόρειες Χώρες οι ίδιες δραστηριότητες έχουν διπλάσιο ή μεγαλύτερο σχετικό μέγεθος. Στη Φινλανδία, μια χώρα χωρίς σπουδαία σχετική παράδοση, ο κλάδος έχει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 1,06 δισ. ευρώ, δηλαδή 0,45% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η θέσπιση και λειτουργία του ΕΚΟΜΕ από το 2018, η επιτυχής διαχείριση του προγράμματος προσέλκυσης οπτικοακουστικών παραγωγών (με τα εργαλεία cash rebate 40% και tax relief 30%) και η ωρίμανση του έργου για τη λειτουργία ενός Εθνικού Δικτύου Film Offices (που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες one stop shop για την κάθε παραγωγή) οδήγησαν στην άνοιξη της εγχώριας οπτικοακουστικής δραστηριότητας με έκρηξη παραγωγών, ειδικότερα κατά την τελευταία διετία. Απόδειξη του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται για γυρίσματα στην Ελλάδα είναι οι επενδύσεις για τη δημιουργία νέων studios, ο αυξημένος αριθμών παραγωγών υψηλού προϋπολογισμού και φυσικά οι διεθνείς διακρίσεις για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα σε Αγορές και Φεστιβάλ παγκοσμίως.

Το LoockMe έρχεται να λειτουργήσει συνεπικουρικά στην προσπάθεια ανάδειξης της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για τη δημιουργία οπτικοακουστικών παραγωγών. Το κύριο αντικείμενο του LoockMe είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμας πλατφόρμας Media Asset Management, διαθέσιμη στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και θα δίνει τη δυνατότητα για ενοποιημένη και ευφυή αναζήτηση και αξιοποίηση του υλικού.

 

Το κύριο αντικείμενο του LoockMe είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμας πλατφόρμας Media Asset Management που θα προσφέρεται στο υπολογιστικό νέφος (cloud) και θα δίνει τη δυνατότητα για ενοποιημένη και ευφυή αναζήτηση και αξιοποίηση του υλικού.

Βασικό χαρακτηριστικό του ερευνητικού έργου είναι η εφαρμογή:

  1. σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης περιεχομένου τόσο των πολυμέσων όσο και της εικόνας, βασισμένες στην τεχνολογία της  Βαθιάς Μάθησης/Deep Learning, στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας/Natural Language Processing (NLP), στη χρήση οντολογιών και την αναγνώριση φωνής. Στόχος ειναι η αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση και δεικτοδότηση του περιεχομένου και
  2. αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων τεχνικών για την αυτοματοποιημένη σημασιολογική σύνδεση του περιεχομένου με σχετικές αναζητήσεις. Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητήσουν και να βλέπουν τόπους και τι ανάγκες τους μπορούν αυτοί να καλύψουν.

Με στόχο την εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας θα εξεταστούν θέματα ηλεκτρονικής συνδρομής, προστασίας και διαχείρισης ψηφιακών πνευματικών δικαιωμάτων (στο πλαίσιο της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς- Digital Single Market) ενώ θα αναπτυχθούν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμοζόμενα σε διαφορετικούς τύπους προϊόντων και πελατών.

Χρηματοδότηση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
(κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01346)

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 329.000 €
Δημόσια δαπάνη: 329.000 €