Η Ελληνική Πρωτοβουλία (THI) και η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ελληνικού Κινηματογράφου (GGFI) ένωσαν τις δυνάμεις τους για να επιταχύνουν την ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας της Ελλάδας, ενός από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς της χώρας.

Οι επιχορηγήσεις THI θα διευκολύνουν την εκπαίδευση κινηματογραφιστών και συνεργείων επί τόπου στην Ελλάδα, για να υποστηρίξουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας για τους Έλληνες σε αυτούς τους τομείς.

Ιδρύθηκε το 2012, το THI είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συγκεντρώνει Έλληνες της Διασποράς και φιλέλληνες για να επενδύσουν στην Ελλάδα σήμερα μέσω προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην οικονομική ανάπτυξη και την ανακούφιση από την κρίση. Από την ίδρυση του, το THI έχει επενδύσει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια στην Ελλάδα και είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός της ελληνικής διασποράς στον κόσμο.

Διάβαστε περισσότερα: