Σε διαδικασία ανάπτυξης βρίσκεται το έργο LoockMe, το κύριο αντικείμενο του οποίου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας Media Asset Management που θα προσφέρεται στο υπολογιστικό νέφος και θα δίνει τη δυνατότητα για ενοποιημένη και ευφυή αναζήτηση και αξιοποίηση του υλικού

Το έργο LoockMe χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης περιεχομένου των πολυμέσων και της εικόνας, βασισμένες στην αιχμή της τεχνολογίας, όπως είναι οι τεχνολογίες deep learning, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, χρήσης οντολογιών, αναγνώρισης φωνής, με στόχο την αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου στην αναζήτηση τοποθεσιών με έξυπνο τρόπο.

ολοκληρο το άρθρο: https://marketingweek.gr